فعالیت های تولیدی، صنعتی و فنی که در لیست زیر می باشند مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر می باشند : ۱.ساخت و تولید انواع مخازن، ۲.موزائیک سازی و بلوک سازی، ۳.سازندگان میز و صندلی ، کمد، قفسه، کابینت آشپزخانه، ۴.ساخت و تولید انواع ماشین آلات کشاورزی و وسایل و ادوات، مربوطه و تعمیرات آنها ...

ادامه ...

7 ماه پیش