7 ماه پیش

لیست مشاغل مشمول معافیت کارفرما

فعالیت های تولیدی، صنعتی و فنی که در لیست زیر می باشند مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر می باشند :

۱.ساخت و تولید انواع مخازن،

۲.موزائیک سازی و بلوک سازی،

۳.سازندگان میز و صندلی ، کمد، قفسه، کابینت آشپزخانه،

۴.ساخت و تولید انواع ماشین آلات کشاورزی و وسایل و ادوات، مربوطه و تعمیرات آنها،

۵.معادن سطح الارضی که جنبه کارگاهی دارند.

۶.نمد مالی،

۷.یخدان سازی،

۸.ناشران و موسسات انتشاراتی،

۹.شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستائی و کشاورزی که جنبه تولیدی، صنعتی و فنی داشته باشند.

۱۰.واحدهای تولیدی کشاورزی،

۱۱. آلومینیوم سازی و خمکاری،

۱۲.اطاقسازی ماشین،

۱۳.آهنگری، فلزتراشی (قطعه سازی)، حلبی سازی، تراشکاری،

۱۴.انواع بافندگی،

۱۵.پرورش ماهی،

۱۶.پرورش و نگهداری دام و ماکیان،

۱۷.ساخت و تعمیرات انواع پمپ آب،

۱۸.تولید گازهای صنعتی و طبی و وسایل آتش نشانی،

۱۹.ترازو قپان و باسکول سازی،

۲۰.تولید کنندگان تابلوهای فشار ضعیف و قوی برق،

۲۱.شرکتهای تعاونی تولیدی وابسته به ارگانهای دولتی نظیر مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی کشور که فعالیت های آنها جنبه تولیدی ، صنعتی و فنی دارد.

۲۲.چاقو سازی،

۲۳.تولید انواع چراغ خوراک پزی،

 ۲۴.چاپخانه شامل : چاپ ، حروف چینی ، گراورسازی ، کلیشه سازی ، لیتوگرافی و انواع صحافی،

۲۵.خبازی،

۲۶.انواع دوزندگی،

۲۷.درب و پنجره سازی،

۲۸.ریخته گری،

۲۹.سراجی شامل : کیف و چمدان و کمربند سازی و ساک،

۳۰.ذیلسماور سازی،

۳۱.صابون پزی،

۳۲.کارگاههای صنایع دستی،

۳۳.کارگاههای صنایع روستائی که فعالیت آنها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی داشته باشد.

۳۴فخاری،

۳۵.قالب زنی،

۳۶.تولید کنندگان قفل،

۳۷.کاشی سازی و سرامیک سازی،

۳۸تولید کفش (کفاشی) و پستائی سازی