7 ماه پیش

خدمت سربازی به عنوان سابقه کار تامین اجتماعی

منصور آتشی در خصوص احتساب دوره سربازی به عنوان سابقه کار گفت: براساس قانون مصوب شده در مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی هیئت وزیران مدت خدمت نظام‌وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی با پرداخت حق بیمه دوره سربازی، به‌عنوان سابقه کار محسوب می‌شود.

وی افزود: مشمولین قانون تأمین اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی از جمله بیمه‌پردازی در زمان ارائه تقاضا و داشتن دو سال سابقه بیمه و همچنین پرداخت حق بیمه متعلقه وفق ضوابط مقرر در ماده ٣ آیین‌نامه اجرایی به نسبت کسر ٧ درصد از ٣٠ درصد حق بیمه شده و کسر ٢٣ درصد از ٣٠ درصد سهم دولت امکان‌پذیر می‌شود.

مدیر کل امور فنی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی خاطر نشان کرد: متقاضیان موصوف در صورت تمایل به احتساب سوابق مذکور می‌توانند جهت انجام فرایند مربوطه به آخرین شعب محل پرداخت حق بیمه مراجعه کرده و پس از ارائه درخواست و احراز شرایط مقرر زمینه اقدام لازم در احتساب دوره سربازی به عنوان سابقه کار از سوی شعب فراهم گردد.

وی عنوان کرد: در صورت عدم توانایی بیمه‌شده در پرداخت حق بیمه به‌صورت یکجا امکان تقسیط آن تا حداکثر ١٢ قسط وجود دارد.